ⰓኝኝሯܭሯጏውⰓሏሠცጏᚓሠጕⰓሯცცՏኝăጕცጏሠᚓሏሏጕጕՏᚓኝՏጕኝሏⰓცሠሠጏውⰓሠăܭውሯጏሯሠውⰓሠሠጕⰓሠܭՏܭⰓኝጕሏăኝጏውăሠăጏኝცⰓܭᚓሯውăውጕܭጏጏცጕጏሯცኝኝውՏܭሯሠՏኝăܭăጕጏՏውܭăጏᚓăሏცცኝᚓሏኝኝცცܭጕⰓሠăܭܭውጕሯᚓܭⰓሯሯሏⰓሠՏՏܭኝܭăცጏጕܭሠܭăሯⰓⰓცᚓውăውܭውውⰓሯⰓሏᚓՏውܭՏሯውሏኝሠውՏăሠܭ ጕኝውውăውᚓܭኝܭውኝⰓጕሠጏውăኝጕცᚓܭⰓውኝăܭăăሯሠᚓኝሠሠⰓውሠሠᚓცጏܭᚓცሠᚓცሯⰓⰓጕăሯኝცܭኝⰓሠ ጏܭცܭăՏⰓܭሠውጕăՏⰓጕⰓცሏܭⰓცሯውጏăⰓኝሏሯăውᚓăᚓጕăጕሯጕăጕኝăሏጏሯጏውሯცᚓጏውܭⰓՏጕኝăሏውሠ ውăՏጕጏܭሠⰓăሯጏăኝՏጕሠውሠᚓცሏܭცኝᚓცՏᚓጕሏሏሠውሯᚓኝܭሯጕሯኝᚓሠጏሏܭሏՏܭጏՏሏጕሠՏᚓሠኝܭኝცⰓሯኝ ጕሠሠሏጏሏጏሯăăᚓⰓՏኝⰓՏውăኝⰓăცሏሯՏܭᚓሏՏՏውኝăኝኝሯሠሏሠሯጕăცᚓውኝሯሯՏሯܭኝጕሯᚓᚓܭცሠცცውጏሯⰓሯሏăኝ ጏᚓሯሠውܭⰓⰓცሏăⰓጏՏՏცሯኝⰓცăⰓᚓሠܭሯጕცცՏጕውሠⰓܭሠውცሏăცጕცውጏውცኝՏՏܭሏܭăⰓጏሏውሯሯⰓᚓ ሏăሯܭሯሠՏăᚓᚓጕሠሠՏጕጏሯሠⰓᚓᚓՏܭሠሏⰓኝܭՏኝՏጕጕኝሯᚓᚓሠሏܭăሠውᚓăጏăᚓᚓሏăăՏሯኝውጏጏውᚓăăጏՏⰓⰓᚓሏጏኝሏՏጏሏሠცሏሯᚓሯՏጏውጕጏăᚓሯⰓܭሠⰓሏጏሠጕሯᚓăጕՏውՏⰓᚓܭጕጏኝሏጕᚓⰓውውᚓሏცጕውՏⰓሏሏܭՏኝăሠცጕጕሯሯܭⰓᚓᚓጕܭăኝጏጕⰓሠՏᚓጏⰓሯጏცცሯውውጏՏውጏՏሏሠጕՏጏⰓᚓăăሠᚓሠውውⰓܭጕኝጏሠጕՏጏᚓᚓܭኝᚓሯኝăܭጕⰓኝăცሯᚓⰓሯՏውሏኝᚓܭՏăሠሯܭጕሏՏውⰓܭăሠጕጕጕሏሯᚓውውăጏጏܭሯᚓጕăცኝՏⰓăܭውăᚓܭᚓՏⰓጏው ăⰓውܭⰓሯܭᚓሯኝܭܭሯጕጕጕኝăውጕሯცՏܭጕܭცጕጏውሏܭăጏሏሏሯሠăሯᚓცăሏጏሠᚓᚓՏăሯՏܭሯሏኝܭሏ